Algemene verkoopsvoorwaarden

Maison 123 verwelkomt u van harte op haar website www.maison123.com (hierna de Website genoemd).

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op de producten die Maison 123 op de Website aanbiedt. De Klant kan deze voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling steeds raadplegen. Hieruit volgt dat elke bestelling die de Klant plaatst leidt tot de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van enige andere voorwaarden vermeld in brochures en catalogussen die door de verkoper uitgegeven worden en met name die voorwaarden die in de winkels van Maison 123 gelden.

Elke tegengestelde voorwaarde die de Klant stelt zal dus, behalve bij uitdrukkelijke aanvaarding, door Maison 123 geweigerd worden, ongeacht het tijdstip waarop Maison 123 op de hoogte werd gebracht. Het feit dat Maison 123 zich op een bepaald ogenblik niet beroept op een bepaling van onderhavige voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als de afstand van het recht om zich later op de betrokken bepalingen te beroepen.

Maison 123 stelt alles in het werk om de informatie op deze Website zo juist en actueel mogelijk te houden, en behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website op om het even welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Het gebruik van deze Website is strikt persoonlijk. De verkoop van Producten via de Website is voorbehouden voor natuurlijke, niet-handeldrijvende personen die als consument ouder dan 18 jaar zijn en de volle juridische capaciteit hebben.

Als een voorwaarde had ontbroken, dan zal deze bepaald worden door de Belgische gebruiken en wetten welke van toepassing zijn in de sector van de afstandsverkoop.

Artikel 1: Uitgeversmaatschappij en Hoster van de Website

 • De website is eigendom van Maison 123 - Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 1 500 000 euro, ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Nanterre onder het nummer 444 600 464, gelegen op 57-59, Rue Henri Barbusse 92110 - Clichy - Frankrijk, (hierna 'Maison 123 ' genoemd).
 • De hoofdredacteur is Marie-Jose Rubini, algemeen gedelegeerd directeur.
 • Het bedrijf Demandware, Inc., een bedrijf uit de staat Delaware, met een maatschappelijke zetel op 5 Wall Street, Burlington, MA 01803, V.S., verzorgt de hosting van de Website.

Voor inlichtingen, vragen of advies kunt u de Klantendienst van Maison 123 bereiken via:

Artikel 2: Onderwerp

Het doel van deze voorwaarden is, enerzijds, de potentiële koper informeren over de voorwaarden en methoden waarmee Maison 123 als verkoper Maison 123 -artikelen verkoopt en levert die worden besteld op de Website www.maison123.com; en anderzijds, de rechten en verplichtingen van de Partijen bepalen voor de verkoop van Maison 123 -producten aan de Klant. Ze zijn van toepassing zonder beperkingen of zonder voorbehoud op elke verkoop van producten die door Maison 123 worden aangeboden op de Website.

Artikel 3: Producteigenschappen

3.1 Afzetmarkt productaanbod

De producten worden geleverd in België en Luxemburg.

3.2 Producteigenschappen

De producten die voor verkoop worden aangeboden, worden beschreven en getoond met de grootst mogelijke nauwkeurigheid. De informatie die wordt verstrekt op de productfiche biedt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van het product (kleur, beschrijving, samenstelling, onderhoud, afmetingen) en zijn prijs inclusief btw, volgens de voorwaarden hierna vermeld in artikel 4.

3.3 Beschikbaarheid van de Producten

De producten worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt. Enkel de producten die op de Website op het moment van raadpleging aan de Klant worden getoond, worden te koop aangeboden. Daarom wordt de Klant tijdens het plaatsen van zijn bestelling, op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van het geselecteerde Product. De Klantendienst van Maison 123 staat ter beschikking van elke Klant voor alle vragen betreffende de beschikbaarheid van de producten die op de Website te koop worden aangeboden.

3.4 Aankooplimiet

De Website staat de aankoop van Producten met het oog op wederverkoop niet toe. In dat opzicht wordt de aandacht van de Klant in het bijzonder gevestigd op het feit dat zijn bestellingen niet meer dan vijftien (15) artikelen mogen bevatten, geen abnormaal karakter mogen vertonen en maximaal 2000 euro mogen bedragen. De Klanten die een bestelling wensen te plaatsen voor een totaalbedrag dat het vermelde bedrag overschrijdt, en dat voor andere doeleinden dan wederverkoop, wordt gevraagd om de Klantendienst van Maison 123 te contacteren om de mogelijkheden en voorwaarden voor de verkoop via de Website te kennen.

Artikel 4: Prijs

De prijzen worden weergegeven in euro, btw inclusief en exclusief de kosten voor het klaarmaken van uw bestelling en de leveringskosten die variëren naargelang het betrokken land. De Klant wordt via zijn bestelbon op de hoogte gebracht van het vaste bedrag van de kosten voor het klaarmaken van zijn bestelling en de leveringskosten, en dit voordat de bestelling wordt gevalideerd. De prijzen zijn inclusief de btw die op de dag van bestelling van toepassing is. Als het btw-tarief gewijzigd wordt, zal dit automatisch worden toegepast op de prijzen van de artikelen.

Maison 123 behoudt zich het recht voor om, op elk moment, de prijzen en productbeschrijvingen te wijzigen, in het bijzonder in het geval van toenemende kosten, een verhoogd btw-tarief en in het geval van een duidelijke typografische fout of invoerfout. De producten zullen echter worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment van de registratie van de bestelling, behalve in het geval van een duidelijke fout.

Elke bestelling houdt in dat de Klant akkoord gaat met de prijzen en productbeschrijving van de producten die te koop worden aangeboden. Elk geschil betreffende dit punt zal leiden tot een mogelijke 'omruiling/terugbetaling' zoals hieronder in artikel 8 wordt beschreven.

Artikel 5: Bestelling

5.1 Vertrouwelijke nominatieve gegevens / Klantnummer

Alle Klanten moeten hun gegevens invullen in de daarvoor voorziene velden om hun Klantenprofiel te creëren en hun persoonlijke logingegevens te ontvangen. Maison 123 moet via de Klantendienst zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht als deze logingegevens verloren gingen of werden vergeten. Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant een aanmeldingsformulier invullen en de informatie verstrekken die voor zijn identificatie vereist is:

Een geldig e-mailadres en wachtwoord van zijn keuze (persoonlijk en vertrouwelijk) als identificatie van de Klant op de Website, de nominatieve gegevens die worden aangeduid met behulp van een asterisk zijn verplicht en worden vereist voor het opstellen van de facturen en het afleveren van de bestellingen.

Het is erg belangrijk dat de Klant het formulier zo nauwkeurig mogelijk invult om fouten te vermijden en de impact op de verzending van de bestelde artikelen te beperken. De gegevens die op de Website worden geregistreerd zijn exclusief bestemd voor Maison 123 of zijn partners in geval van de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant volgens de onderstaande voorwaarden.

Volgens de wet op gegevensbescherming 78-17 van 6 januari 1978 beschikt de Klant op elk moment over het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en deze te verbeteren. Hiervoor moet de Klant een aanvraag indienen met vermelding van zijn persoonsgegevens:

 • Per e-mail op het adres: relationclient.be@maison123.com
 • Per post op het volgende adres: Service client Maison 123 , 57-59 rue Henri Barbusse, 92614 Clichy Cedex.

De Klant beschikt over de keuze om ermee akkoord te gaan of te weigeren dat Maison 123 zijn persoonsgegevens kan gebruiken door dit uitdrukkelijk te vermelden op het aanmeldingsformulier of door de aanvraag in te dienen via één van bovenstaande kanalen.

De Website werd ook ontworpen zodat er in het bijzonder rekening kon worden gehouden met de noden van de Klanten. Daarom maakt Maison 123 gebruik van cookies. Het doel van deze cookies bestaat erin om aan te tonen dat de Klant de Website gebruikt. Daarom zullen cookies enkel door de Website worden gebruikt om de gepersonaliseerde dienstverlening voor de Klant te verbeteren.

Na elk bezoek aan de Website, mag de Klant niet vergeten om zijn Profiel af te melden om de vertrouwelijkheid van zijn persoonsgegevens te beschermen.

Maison 123 herinnert eraan dat, overeenkomstig artikel 1124 van het Burgerlijk Wetboek, minderjarigen geen contract kunnen aangaan. Bijgevolg moeten Bestellingen bestemd voor minderjarigen worden geplaatst onder ouderlijk toezicht. In geval van een accidentele verzameling van nominatieve gegevens betreffende een minderjarige, kan het ouderlijk toezicht bezwaar maken tegen hun bewaring en/of de overdracht naar derden.

Maison 123 kan klanten informatie sturen over producten en diensten die voor hen van belang kunnen zijn. Als u een account op onze site hebt gemaakt of als u onze marketingaanbiedingen op een andere manier hebt geaccepteerd, heeft u altijd de mogelijkheid om u op elk gewenst moment uit te schrijven. Als u niet meer wenst te worden gecontacteerd voor marketingdoeleinden, kunt u zich hiervoor afmelden door op de link voor dit doel te klikken in onze nieuwsbrieven of door contact met ons op te nemen via privacy@maison123.com. Als u een account op onze website heeft, kunt u zich ook afmelden door naar "Mijn account> Mijn persoonlijke gegevens> Mijn abonnementen" te gaan.

Conform de verordening van 20/08/2015 heeft elke consument het recht om gratis beroep te doen op een bemiddelaar voor consumentenzaken voor de minnelijke schikking van een geschil met een professionele partij. De groep ETAM heeft gekozen voor het bemiddelingscentrum MEDICYS 73 Bld de Clichy 75009 PARIS  Tel. +33 149 70 15 93. contact@medicys.fr / www.medicys.fr   

5.2 Registratie van de bestelling:

Elke Klant die een bestelling wenst te plaatsen, moet het (de) door hem gekozen Product(en) selecteren door te klikken op 'Toevoegen aan winkelmandje'.

Aan het einde van deze stap verschijnt er een overzichtspagina die overeenstemt met de bestelbon op het scherm. De Klant kan eventuele wijzigingen doorvoeren door te klikken op 'Verder winkelen'.

Om de bestelling te bevestigen kan de Klant vervolgens op 'Betalen' klikken.

5.3 Bevestiging en betaling van de bestelling:

De Klant geeft Maison 123 de garantie dat hij gemachtigd is om gebruik te maken van de betaalwijze die hij tijdens de registratie van zijn Bestelling gekozen heeft. Via de bevestiging van zijn Winkelmandje (door op het icoon 'Betalen' te klikken), het bestellingsoverzicht en de aanvaarding van de Algemene verkoopsvoorwaarden, stemt de Klant ermee in om zijn Bestelling te bevestigen via een betaling. Voordat de Klant zijn bestelling bevestigt, krijgt hij een bestelbon waarop de totaalprijs van de bestelling wordt vermeld. De Klant is dit eindbedrag verschuldigd aan Maison 123. Deze bevestiging staat gelijk aan de uitdrukkelijke aanvaarding van alle transacties die op de Website worden uitgevoerd.

Alle Bestellingen die op de Website worden geplaatst, kunnen enkel online worden betaald met behulp van één van de volgende bankkaarten Visa, Mastercard, Amex, Bancontact of via het betaalmiddel Sofort.

De Bestelling wordt pas verwerkt van zodra de volgende gegevens zijn opgegeven voor de betaling: het bankkaartnummer, de vervaldatum en de beveiligingscode (de drie cijfers die achteraan de bankkaart staan). De betaling wordt uiteindelijk bevestigd met behulp van de EIG-bankkaart. Deze kaart wordt gedebiteerd van zodra de Bestelling verzonden is. In geval van een voorraadtekort zal het bedrag van het (de) geannuleerde artikel(en) niet gedebiteerd worden van de bankrekening van de klant.

In elk geval zal het online verstrekken van het bankkaartnummer en de definitieve bevestiging van de Bestelling als bewijs gelden voor de volledigheid van uw Bestelling, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 13 maart 2000, en zal het de invorderbaarheid bewijzen van de verschuldigde sommen door de aankoop van de artikelen die op de bestelbon vermeld zijn.

 

Betaling in drie keer zonder kosten met onze partner ALMA
Vanaf € 50 kunt u uw bestelling in drie keer betalen zonder extra kosten. Het eerste bedrag wordt ingehouden wanneer uw bestelling wordt verzonden, de volgende twee betalingen gebeuren volgens het betalingsschema dat u ontvangt (betaling om de twee maanden).

Als u een terugbetaling wenst, dient u op dezelfde manier te werk gaan als bij een klassieke terugbetaling (hetzij door naar een van onze Maison 123-winkels te gaan, hetzij door uw artikelen per post terug te sturen). De bedragen van de reeds gedane betalingen zullen worden terugbetaald op de bankkaart die voor de aankoop werd gebruikt en de nog niet betaalde bedragen zullen worden geannuleerd.

5.4 Beveiliging van de betaling

Maison 123 gebruikt de beveiligde betaaldienst ADYEN dat de veiligheidsnorm SSL integreert. Uw vertrouwelijke gegevens (kaartnummer, vervaldatum) worden na codering rechtstreeks verzonden naar de ADYEN-server en worden nooit aan onze server doorgegeven. De ADYEN-server is rechtstreeks verbonden met de servers van de banken van elk betrokken land.

5.5 Ontvangstbevestiging van de bestelling

De definitieve bevestiging van de Bestelling vindt plaats na de betalingsbevestiging. De Klant zal een e-mail ontvangen waarin de Bestelling en de betaling worden bevestigd met een overzicht van alle informatie die reeds werd verstrekt. De Algemene verkoopsvoorwaarden kunnen op elk moment geraadpleegd worden door onderaan de pagina op 'Algemene verkoopsvoorwaarden' te klikken.

5.6 Status van bestellingen

Het detail en de status van elke bestelling is op elk moment beschikbaar op de Website nadat de Klant zich geïdentificeerd heeft.

Artikel 6: Levering

Behalve in geval van overmacht of een onvoorzienbaar en onoverkomelijke feit, zullen de levertijden die hieronder aangegeven zijn in rekening worden genomen vanaf de datum van bestelling. Deze worden gecommuniceerd aan de Klant voor de bevestiging van de bestelling en betaling. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het leveringsland en de leveringswijze te kiezen wanneer hem dat voorgesteld wordt.

Maison 123 neemt alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat pakketten in perfecte staat aankomen. De klant is echter verplicht om de staat van de verpakking en de conformiteit van het geleverde product te controleren, ongeacht de manier van terugzenden moeten de artikelen altijd teruggestuurd worden samen met het originele etiket, uw bestellingsnummer, de bijbehorende naam of de factuur.

6.1 Leveringsmethoden:

Pakketten worden geleverd naar keuze:

 • per post naar het thuisadres van de Klant of naar een ander adres naar keuze (te vermelden op het leveringsformulier), onder voorbehoud dat de Klant gevestigd is in één van de landen vermeld in artikel 3.1;
 • in een Maison 123-winkel in België of Luxemburg.

Maison 123 behandelt pakketten van maandag tot en met vrijdag. In het algemeen wordt elke Bestelling binnen 48 werkuren verzonden. Langere levertermijnen worden door Bpost bepaald. Meestal duren deze niet meer dan vijf dagen.

Let op: tijdens bepaalde periodes (solden, Fashion Days …) kunnen de verwerkingstijden langer duren in verband met het grote aantal pakketten dat verwerkt moet worden.

Indien de klant afwezig is, wordt er een bericht achtergelaten in de brievenbus. Het pakket zal twee weken bewaard worden bij het dichtstbijzijnde postkantoor.

6.2 Leveringsgebied

De producten van Maison 123 worden geleverd in België en Luxemburg.

6.3 Levertijd

Alle producten worden maximaal zeven dagen na de datum van bestelling geleverd. Bij overschrijding van meer dan zeven dagen na de datum van levering (met uitzondering van overmacht), zal de klant:

 • Of de vertraging melden via e-mail naar het volgende adres: relationclient.be@maison123.com. In dit geval, zal Maison 123 binnen 30 dagen contact opnemen met de postdiensten om een dossier te openen. Na het onderzoek, als het pakket niet gevonden is, zal de Klant het bedrag van zijn bestelling terugbetaald krijgen.
 • Of zijn bestelling annuleren en een verzoek tot terugbetaling aanvragen door Maison 123 een aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen.

Elke terugbetaling zal binnen een termijn van maximum 14 (veertien) dagen na de annulering uitgevoerd worden. Het bedrag van de teruggestuurde artikelen wordt meteen overgeschreven op de bankrekening van de Klant dankzij onze beveiligde betalingspartner ADYEN.

6.4 Leveringsgebied

De levering in een Maison 123-winkel is gratis.

Levering aan huis via Bpost bedraagt € 6,99 en is gratis bij aankoop vanaf € 150.

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1 Uitoefening van herroepingsrecht

Volgens de wet heeft de Klant een herroepingsrecht gedurende een periode van 14 (veertien) dagen na de ontvangst van de bestelling, die hij uitoefenen kan zonder zijn besluit te rechtvaardigen noch andere kosten te betalen dan die welke nodig zijn voor het retourneren van zijn bestelling. Om dit recht uit te oefenen, is de Klant verplicht om het herroepingsformulier op de Website of elke andere verklaring, zonder dubbelzinnigheid, in te vullen om zijn wens tot herroeping uit te drukken. De Producten moeten niet gedragen of gewassen zijn en moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking en etiket, samen met de factuur uw bestellingsnummer (de factuur is beschikbaar op de Website, in de rubriek 'Mijn account'). Opgelet: artikelen die door de Klant onvolledig of beschadigd teruggestuurd worden zullen niet teruggenomen worden.

Het herroepingsformulier kan door de klant teruggestuurd worden:

 • per e-mail op het adres: relationclient.be@maison123.com
 • per post op het volgende adres: Klantendienst Maison 123 Bischoffsheimlaan 1000 Brussel - BELGIË
 • >u kunt dit formulier hier downloaden

7.2 Voorgestelde retourmogelijkheden:

De Klant retourneert de bestelde producten binnen 14 (veertien) dagen na de mededeling van zijn besluit tot herroeping onder de voorwaarden omschreven in artikel 7.1 hierboven. Retourkosten worden betaald door de Klant.

Retour per post:

De Klant kan de bestelde artikelen terugsturen naar Maison 123, op eigen kosten, samen met (i) het herroepingsformulier of andere verklaring zonder dubbelzinnigheid, (ii) de factuur of pakbon, naar het volgende adres:

Entrepôt SASU UPAP
Service retours Internet
ZAC du Parc, rue Louis Blériot
77290 Compans
FRANKRIJK

 

Retour in een Maison 123-winkel

De Maison 123-winkel zal de retour registreren en een ontvangstbewijs aan de Klant overhandigen. De Klant moet het ontvangstbewijs bijhouden als bewijs dat hij het artikel heeft teruggebracht. Deze service wordt enkel in Maison 123-winkels in België en Luxemburg aangeboden.

Maison 123 zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen ( prijs van de producten en de eventuele verzendkosten) binnen een termijn van maximum 14 (veertien) dagen na de herroeping van de Klant, tenzij de Klant de bestelling terugstuurt per post, in welk geval de terugbetaling wordt uitgesteld totdat de bestelde producten door Maison 123 worden ontvangen of totdat de Klant het bewijs van verzending van deze producten stuurt, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Het bedrag van de teruggestuurde artikelen wordt meteen overgeschreven op de bankrekening van de Klant dankzij onze beveiligde betalingspartner ADYEN.

Artikel 8: Omruilen en terugbetalen

Onverminderd de bepalingen betreffende het uitoefenen van het herroepingsrecht, en op commerciële basis, biedt Maison 123 de Klant de mogelijkheid om van mening te veranderen, mits vertoon van zijn factuur uw bestellingsnummer, voor elk ongedragen artikel binnen een termijn van maximum 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Het betreffende product moet verplicht vergezeld zijn van de originele etiketten. De factuur is terug te vinden op de Website in de rubriek 'Mijn account'. 

8.1 Omruiling

De Klant beschikt dus over de mogelijkheid om elk ongedragen artikel binnen een termijn van 30 dagen, vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, met inbegrip van de solden of promotieperiodes, om te ruilen in alle Maison 123-winkels in België en Luxemburg (behalve corners en fabriekswinkels). De artikelen moeten verplicht vergezeld zijn van de factuur uw bestellingsnummer en het originele etiket.

De Maison 123-winkel zal het artikel aan de aangekochte prijs terugnemen en het nieuwe artikel zal gefactureerd worden aan de prijs die in de winkel toegepast wordt. Indien het artikel dat de Klant in de winkel kiest goedkoper is, zal hij het verschil onmiddellijk terugbetaald krijgen.

8.2 Terugbetaling

De Klant beschikt dus over de mogelijkheid om elk ongedragen artikel dat hij op de Website gekocht heeft, terug te sturen binnen een termijn van 30 dagen, na de datum van ontvangst van de bestelling, met inbegrip van de solden of promotieperiodes:

 • In alle Maison 123-winkels in België en Luxemburg (behalve corners en fabriekswinkels).
 • Door de artikel(en) direct met Bpost naar het volgende adres te versturen:

Entrepôt SASU UPAP
Service retours Internet
ZAC du Parc, rue Louis Blériot
77290 Compans
FRANKRIJK

 

Ongeacht de manier waarop de artikelen worden teruggestuurd, dienen ze steeds vergezeld te zijn van de factuuruw bestellingsnummer en het originele etiket.

Indien een artikel per post teruggestuurd wordt, zijn de verzendkosten ten laste van de Klant, behalve indien de retour te wijten is aan een fout van Maison 123. Opgelet: Artikelen die door de Klant onvolledig of beschadigd teruggestuurd worden, zullen niet teruggenomen worden.

Indien er een terugbetaling gevraagd wordt, zal die binnen een termijn van vijf werkdagen na de ontvangst van het pakket uitgevoerd worden. Het bedrag van de teruggestuurde artikelen wordt meteen overgeschreven op de bankrekening van de Klant dankzij onze beveiligde betalingspartner ADYEN. Tijdens de solden of promotieperiodes kan die termijn verlengd worden maar we verzekeren u dat onze teams er alles aan doen om u zo snel mogelijk tevreden te stellen.

De dag van de terugbetaling ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw terugbetaling.

Article 9 : Cookies

Tijdens het raadplegen van onze Website worden er zogenaamde 'Cookies' op uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) bewaard. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens in de vorm van een tekstbestand die vaak een unieke identificatie bevat. Maison 123 stuurt cookies naar uw browser om het surfen op onze Website te vereenvoudigen. Onze partners kunnen cookies verzenden om het reclame-aanbod op onze Website en daarbuiten te personaliseren. Via uw browser kunt u zelf bepalen om alle cookies te aanvaarden, verwittigd te worden wanneer er een cookie verzonden wordt of beslissen om geen cookies meer te ontvangen. Indien het laatste geval van toepassing is, herinneren we u eraan dat deze instellingen de toegangsvoorwaarden tot onze diensten, die het gebruik van cookies vereisen, kunnen wijzigen.

9.1 Cookies van Maison 123

De cookies worden door Maison 123 op uw terminal geplaatst voor navigatiedoeleinden en om de diensten op onze Website te optimaliseren en te personaliseren. Die cookies worden na gebruik onmiddellijk anoniem gemaakt. Maison 123 kan de cookie dus in geen enkel geval naar een natuurlijke persoon herleiden.

Hieronder vindt u de verschillende gegevens die via cookies op onze Website verzameld worden:

Strikt noodzakelijke cookies

De noodzakelijke cookies stellen u in staat om de belangrijkste functies van onze Website (bv. het gebruik van het winkelmandje of de toegang tot uw account) te gebruiken. Zonder die cookies zult u de Website niet normaal kunnen gebruiken. Het gaat over cookies die door Maison 123 geplaatst worden en enkel betrekking hebben op de werking van onze Website.

Strikt noodzakelijke cookies
NAAM OMSCHRIJVING VERVALDATUM
frontend Gebruikerssessie 60 min

Analysecookies

Analysecookies stellen ons in staat om het gebruik en de prestaties van onze Website te kennen en de werking ervan te verbeteren (bijv. de meest geraadpleegde pagina's, zoekopdrachten die in de interne zoekrobot ingevoerd worden ...). Er worden voornamelijk Google Analytics-cookies gebruikt.

Analysecookies
NAAM OMSCHRIJVING VERVALDATUM
_utma Deze cookie wordt gebruikt om de unieke bezoekers op de Website van Maison 123 te identificeren. Hij wordt bij elke bezochte pagina geüpdatet. 1 jaar
_utmb Deze cookie wordt gebruikt om de bezoekerssessie van de internetgebruiker te volgen. Deze cookie vervalt zodra de internetgebruiker meer dan 30 minuten inactief is op de Website. 30 min
_utmc Deze cookie is wordt gebruikt in combinatie met de __utmb-cookie om na te gaan of de huidige bezoeker de Website al dan niet opnieuw bezoekt. De cookie vervalt in functie van de sessie die in de database is aangemaakt
_utmz Deze cookie bewaart alle bruikbare gegevens om de bron van het verkeer op de Website te registeren. De volgende gegevens worden bewaard: de bron van het verkeer, de manier waarop de bezoeker op de Website terechtkomt, de zoekterm die de bezoeker via de zoekmotor heeft ingegeven, enz. Deze cookie wordt standaard zes maanden bewaard 6 maanden

Functionele cookies

Deze cookies laten ons toe om u een meer persoonlijke surfervaring aan te bieden en u te laten genieten van ons persoonlijk advies en promotionele aanbiedingen op basis van de bron van uw zoekopdracht (bijvoorbeeld indien u via een van onze partners bij ons terechtkomt).

Functionele cookies
NAAM OMSCHRIJVING VERVALDATUM
VIEWED_PRODUCT_IDS Deze cookie onthoudt de producten die door de gebruiker het laatst geraadpleegd werden. Sessie
LAST_CATEGORY Deze cookie onthoudt de laatste categorie die door de gebruiker bezocht werd Sessie
CATEGORY_INFO Deze cookie bewaart de categoriepagina's in het cachegeheugen wanneer de gebruiker aangemeld is. Sessie
CART Deze cookie bewaart bepaalde gegevens van uw winkelmandje in het cachegeheugen. 1 uur
CUSTOMER Deze cookie bewaart de pagina's Mijn account, Mijn bestellingen, ... in het cachegeheugen. 1 uur
CUSTOMER_AUTH Deze cookie bewaart de pagina's Mijn account, Mijn bestellingen, ... in het cachegeheugen. 1 uur
CUSTOMER_INFO Deze cookie bewaart de pagina's Mijn account, Mijn bestellingen, ... in het cachegeheugen. 1 uur
 

First party cookies

We gebruiken first party cookies om uw interesses te kennen via de producten die u op onze Website geraadpleegd en aangekocht hebt en om het reclame-aanbod op onze Website en daarbuiten te personaliseren. Deze cookies kunnen permanent of tijdelijk zijn (sessiecookies). Permanente cookies worden maximaal 12 maanden bewaard, overeenkomstig de gewijzigde wet op gegevensbescherming van 6 januari 1978.

First party cookies
NAAM OMSCHRIJVING VERVALDATUM
_atuvc De __atuvc-cookie wordt aangemaakt en gebruikt door het javascript van het sociale netwerk AddThis om ervoor te zorgen dat de gebruiker de bijgewerkte waarde ziet indien de gebruiker een pagina deelt en deze opnieuw opent voordat de cache wordt geüpdatet. Vanuit deze cookie worden geen gegevens teruggestuurd naar AddThis en het blokkeren ervan kan de werking van de Website voor de gebruiker verstoren. 1 jaar

Advertentiecookies

Deze cookies worden gebruikt om u meer aantrekkelijke advertenties te tonen. Deze cookies laten ons ook toe om advertenties te tonen die voor u als gebruiker relevant zijn, om de efficiëntie van onze campagnes te verbeteren en om te vermijden dat u twee keer dezelfde advertentie te zien krijgt.

Het weigeren van deze advertentiecookies heeft geen impact op het gebruik van onze Website. Het weigeren van advertentiecookies betekent echter niet dat u geen publiciteit op onze Website of het internet meer te zien krijgt. Er zullen enkel advertenties weergegeven worden die geen rekening houden met uw interesses of voorkeuren. Deze cookies zijn hoofdzakelijk first party cookies.

9.2 Cookies weigeren:

U kunt op verschillende manieren uw cookies beheren.

U kunt op elk moment de cookies uitschakelen. U kunt uw browser ook instellen om u te informeren welke cookies op uw computer worden achtergelaten en om de desbetreffende cookies al dan niet te aanvaarden. U kunt individuele cookies accepteren of weigeren of systematisch alle cookies weigeren.

We herinneren u eraan dat deze instellingen de toegangsvoorwaarden tot onze diensten, die het gebruik van cookies vereisen, kunnen wijzigen.

U kunt cookies uitschakelen door de volgende instructies te volgen:

Als u Internet Explorer als browser gebruikt:

 • Klik in Internet Explorer op de knop 'Extra', en daarna op 'Internetopties'.
 • In de tab 'Algemeen', in de rubriek 'Browsergeschiedenis', klikt u op 'Instellingen'.
 • Klik op de knop 'Bestanden weergeven'.
 • Klik op de kolomknop 'Naam' om alle bestanden op alfabetische volgorde te sorteren. Doorloop vervolgens de lijst tot u bestanden ziet die met het prefix 'Cookie' beginnen. Selecteer het of de cookie(s) die de naam 'Maison 123' bevatten en verwijder ze.

Als u Firefox als browser gebruikt:

 • Ga naar de tab 'Extra' van de browser en klik vervolgens op het menu 'Opties'.
 • Kies in het venster dat verschijnt 'Privacy' en klik op 'Cookies tonen'.
 • Zoek de bestanden die de naam 'Maison 123' bevatten. Selecteer ze en verwijder ze.

Als u Safari als browser gebruikt:

 • In uw browser kiest u het menu 'Bewerken > Voorkeuren'.
 • Klik op 'Beveiliging'.
 • Klik op 'Cookies tonen'.
 • Selecteer de cookies die de naam 'Maison 123' bevatten en klik op 'Wissen' of op 'Alles wissen'.
 • Klik op 'Sluiten' om terug te keren naar uw browser.

Als u Google Chrome als browser gebruikt:

 • Klik op het pictogram van het menu 'Extra' en selecteer 'Opties'.
 • Klik op de tab 'Geavanceerde opties' en ga naar de sectie 'Vertrouwelijkheid'.
 • Klik op de knop 'Cookies tonen'.
 • Zoek de bestanden die de naam 'Maison 123' bevatten. Selecteer ze en verwijder ze.

Platformen voor het beheren van cookies

U kunt uw cookies beheren door platformen voor het beheer van cookies te raadplegen. Die platformen worden aangeboden door professionals uit de publiciteitssector.

9.3 Meer informatie over cookies

Op de website van het CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Artikel 10: Garantie

De aangeboden producten voldoen aan de Franse wetgeving. Alle producten profiteren van de garantie hiervoor bedoeld in het wettelijke regime in de artikelen L211-4 van het consumptiewetboek, zowel als de garantie van verborgen gebreken in de artikelen 1641 van het Frans Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Ondanks onze zorgvuldigheid op onze Website, kunnen de foto's en teksten ter illustratie van de producten die worden aangeboden soms fouten bevatten. Na ontvangst van een artikel dat niet overeenstemt met het bekeken artikel op de Website kan de Klant het artikel ruilen en/of een terugbetaling vragen in overeenstemming met de hierboven vermelde artikels 7 en 8.

Het bedrijf Maison 123 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van het contract in het geval van:

 • een voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het product;
 • verstoring, gehele of gedeeltelijke staking van de postdiensten en het vervoer. In dit geval, zal Maison 123 een rechtstreekse levering in de winkels of in het afhaalpunt aanbieden, in overeenstemming met het hierboven vermelde artikel.
 • overstromingen, branden, gevallen van overmacht en andere onvoorspelbare of van Maison 123 onafhankelijke gebeurtenissen.

Maison 123 zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor indirecte schade die te wijten is aan dit contract, operationele verliezen, winstderving, schade of kosten.

De hyperlinks kunnen verwijzen naar andere websites dan deze Website. Maison 123 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval dat de inhoud van deze websites in strijd is met de geldende wet- en regelgeving.

Tot slot kan Maison 123 niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • elke verstoring op de Website, bugs, schade als gevolg van frauduleuze inbraak van een derde partij waarbij de getoonde informatie van de Website werd gewijzigd;
 • voor niet-materiële fouten met betrekking tot de producten;
 • een storing om contact op te nemen met de klantendienst en/of toegang te krijgen tot de Website.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

De Website is strikt voorbehouden voor persoonlijk gebruik. Conform de wetten inzake literaire en artistieke rechten en andere gerelateerde rechten, zijn deze Website en alle items de erop worden getoond, door auteursrechten beschermd.

Tenzij anders bepaald zijn de merken, ontwerpen, modellen, logo’s, foto’s, afbeeldingen, illustraties, enz. die kunnen worden gevonden op de Website de exclusieve eigendom van Maison 123. Maison 123 meldt dat elke reproductie, gebruik of gedeeltelijke of gehele wijziging van een element op de Website strikt verboden is, behalve met de voorafgaande specifieke en uitdrukkelijke toestemming van Maison 123. Bijgevolg beschikt Maison 123 over het recht om procedures in te leiden, in het bijzonder voor inbreuken, tegen ieder individu dat rechtstreeks of onrechtstreeks deze rechten schendt.

Artikel 13: Klachten

Voor elke vraag betreffende een bestelling die reeds werd geplaatst, kan de Klant contact opnemen met de Klantendienst:

 • via de knop “Contacteer ons” om de vraag rechtstreeks te stellen, of
 • telefonisch op het nummer 02 219 69 28 of via e-mail: relationclient.be@maison123.com

In geval van een geschil moet de Klant het bestelnummer alsook de exacte reden voor het geschil vermelden.

Na de oplossing van het probleem en wanneer een terugbetaling nodig wordt geacht, zal deze rechtstreeks worden uitgevoerd op het bankrekeningnummer van de Klant dankzij onze beveiligde betalingspartner ADYEN. Binnen 30 dagen moet er bij Bpost een dossier geopend worden om het traject van een pakket te weten te komen.

Twee maanden na de opening van een klachtendossier zullen de terugbetalingsverzoeken niet langer in rekening worden genomen omdat de bankagent van Maison 123 alleen terugbetalingen accepteert binnen een maximale termijn van 60 dagen.

Artikel 14: Geldigheidsduur van de algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens de periode dat de producten en diensten online te koop worden aangeboden door Maison 123.

Artikel 15: Bewijs

De administratie die bijgehouden wordt in de informatiesystemen van Maison 123 en alle partners, onder redelijke beveiligingsvoorwaarden, zal worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen 123 en de Klant.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Geschillen

Dit contract is onderworpen aan Frans recht. De originele taal van dit contract is het Frans. In geval van geschillen verbinden de Partijen zich ertoe om een oplossing in der minne te zoeken vóór elke gerechtelijke vordering. In geval van een geschil zijn enkel de Franse rechtbanken bevoegd.

Artikel 17: Wijziging van de Algemene verkoopsvoorwaarden

Gezien eventuele wijzigingen op de Website, behoudt Maison 123 zich het recht om deze Algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment te kunnen aanpassen of wijzigen. De nieuwe Algemene voorwaarden zullen, indien nodig, ter kennis van de Klant worden gebracht door online wijziging en zullen uitsluitend worden toegepast op de verkopen die plaats hebben gevonden na de wijziging (de verkopen die door de Klant aanvaard zijn op het moment dat hij zijn Bestelling plaatst). Maison 123 vraagt haar Klanten om regelmatig de Algemene verkoopsvoorwaarden te raadplegen.

Artikel 18: Algemene voorwaarden van het getrouwheidsprogramma Maison 123 België

Het getrouwheidsprogramma Maison 123 België is op punt gesteld en wordt beheerd door Maison 123, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 1.621.760, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Clichy, 57-59 rue Henri Barbusse – RCS Nanterre B 444 600 464.

Deze algemene voorwaarden bepalen de voorwaarden voor deelname aan het getrouwheidsprogramma dat het mogelijk maakt om in functie van de aankopen punten te verzamelen die recht geven op de voordelen die hieronder beschreven worden.

18.1 Aansluiten bij het getrouwheidsprogramma

Het Maison 123-getrouwheidsaccount wordt gratis aangemaakt in alle winkels van Maison 123 in België en Luxemburg en online in de getrouwheidsruimte van de website www.maison.com. Er wordt aan alle klanten voorgesteld om een account te openen. Deelname is gratis. De aansluiting bij het programma kan in de winkel enkel verkregen worden indien naam, voornaam en postadres meegedeeld worden. Indien u zich online wilt aanmelden voor de getrouwheidsruimte van de website www.maison123.com hebt u naast bovenstaande gegevens ook nog een geldig e-mailadres nodig. Indien u zich in de winkel aansluit bij het getrouwheidsprogramma ontvangt u een kaart, een folder met de voorstelling van het getrouwheidsprogramma en een welkomstkorting van € 15 bij aankopen vanaf € 75. Die korting is drie maanden geldig en op de volgende aankoop. De kaart bevat uw klantnummer en zal bij aansluiting in de winkel meteen door de verkoopster worden aangeboden. Indien u zich online inschrijft op de getrouwheidsruimte van de website www.maison123.com zult u die gegevens via e-mail ontvangen. Het bedrijf Maison 123 behoudt het recht om de voorwaarden voor het afleveren van de kaart op elk moment te wijzigen.

De aansluiting bij het programma en het toekennen van een klantnummer kunnen enkel in het computerbestand van Maison 123 worden geregistreerd indien de verplichte inlichtingen volledig en bruikbaar zijn (naam + voornaam + postadres voor een aansluiting in de winkel, aangevuld met een e-mailadres voor een aansluiting online).

Deze kaart is na eerste gebruik actief indien de verplichte gegevens op voorhand zijn doorgegeven. De kaart is onbeperkt geldig, in alle Maison 123-winkels in België en Luxemburg en op www.maison123.com. In de Maison 123-winkels van Zwitserland, België, Luxemburg, Duitsland, Europees Frankrijk en Corsica kan de kaart enkel gebruikt worden om punten te verzamelen tijdens aankopen. De aanbiedingen van het Maison 123-getrouwheidprogramma in België en Luxemburg kunnen niet gebruikt worden in de vermelde landen.

De getrouwheidskaart is strikt persoonlijk en individueel en kan niet worden doorgegeven, verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan omschreven door het bedrijf Maison 123 in de Algemene Voorwaarden.

18.2 Verzamelen van punten

Met de Maison 123-getrouwheidskaart kan men punten verzamelen bij elke aankoop in de winkels van Maison Cent 123 in Zwitserland, België, Luxemburg, Duitsland, Europees Frankrijk en Corsica of op de website www.maison123.com, ook tijdens de koopjesperiode of solden, op vertoon aan de kassa van de getrouwheidskaart of door de gegevens van de klant te vermelden.
De basis voor het verzamelen van punten is: € 2 aankoop = 1 punt
De leverkosten geven geen recht op getrouwheidspunten.
Bij terugbetaling van artikelen (ook met cadeaucheques) zullen de overeenkomstige punten geannuleerd worden.

Bij klachten over het puntensaldo zal de laatste e-mail, de laatste brief of de laatste raadpleging in de getrouwheidsruimte van de website www.maison123.com met het aantal punten gelden als bewijs. Het lid moet het bewijs voorleggen van zijn aankopen binnen de afgelopen 12 maanden die aanleiding geven tot een bijkomend puntensaldo. Klachten na een maand na de verzending van de laatste e-mail of brief met het aantal verzamelde punten zullen niet meer ontvankelijk zijn. Alle klachten moeten bevestigd worden per schrijven aan het bedrijf Maison 123 op het volgende adres: Service Clients Maison 123– 57-59 rue Henri Barbusse – 92110 CLICHY, of per e-mail aan het adres: relationclient.be@maison123.com.

18.3 Werking van het getrouwheidsprogramma

Met het getrouwheidsprogramma van Maison 123 kunt u punten verzamelen op basis van het volgende principe:

Het algemene principe is dat u 1 punt verzamelt bij elke € 2 die u aankoopt.

Hoe meer getrouwheidspunten de klant verzamelt, hoe meer voordelen hij heeft:

 • Een welkomstkorting van € 15 bij € 75 aankoop op het moment dat de kaart in de winkel wordt overhandigd (drie maanden geldig).
 • Een getrouwheidscheque van € 30 bij elke 300 punten of aankoopbedrag van € 600 (drie maanden geldig). Het versturen van een getrouwheidscheque leidt automatisch tot het inhouden van 300 punten op het getrouwheidsaccount.
 • Een verjaardagscheque van € 15 vanaf € 60 aankoop (een maand geldig).
 • Commerciële aanbiedingen via e-mail of verschillende e-mails per jaar. (bv.: Nieuwe collectie, Privéverkoop, Kerstcollectie, Lentecollectie, ....)
 • Gratis eenvoudige retouches

Overzicht van de gratis eenvoudige retouches

U kunt gebruikmaken van een gratis retouchedienst. Bij elke aankoop krijgt u een gratis retouche, uitgezonderd tijdens de solden en promotieperiodes. Uitgebreide retouches zijn betalend. Overzicht van de gratis eenvoudige retouches:

 • Rokken: zoom op rechte of wijde rok
 • Broek: eenvoudige zoom of omslag
 • Jurk: eenvoudige zoom op rechte of wijde jurk, bandjes korter maken
 • Jumpsuit en strapless jurk: bandjes korter maken
 • Jasje, jas, regenjas: onderkant van de mouwen langer of korter maken, knoopjes verplaatsen

Andere retouches

 • Rokken: zoom op geplooide rok, taille innemen, zijkanten innemen, zakken verwijderen - € 10
 • Broek: taille innemen, zijkanten innemen, zakken, onderkant langer maken, zakken verwijderen - € 10
 • Jurken: zoom op geplooide jurk, taille innemen, zijkanten innemen - € 10
 • Jasje, jas, regenjas: split aan de onderkant van de mouwen hoger leggen, het patje aan de onderkant van de mouwen verplaatsen, zoom onderaan de mouwen met split of patje - € 10
 • Overhemd: zoom onderaan de mouwen - € 10.
 • Jasje: zoom onderaan - € 10
 • Jas en regenjas: zoom onderaan - € 15

U kunt tot dertig dagen na uw aankoop gebruikmaken van onze retouchedienst.

Alle aanbiedingen van het programma zijn onderling cumuleerbaar, uitgezonderd de privéverkopen en de welkomstkorting van € 10, met een maximum van drie aanbiedingen per ticket.

18.4 Voorwaarden en aanbod bij het vernieuwen van de getrouwheidskaart

Elke klant met een kaart die niet meer geldig is en die in de afgelopen 12 maanden een aankoop gedaan heeft, ontvangt een bericht met zijn nieuwe kaart en het overzicht van zijn verzamelde punten.

 • 0 tot 75 punten verzameld: € 8 korting
 • 76 tot 150 punten verzameld: € 15 korting
 • 151 tot 225 punten verzameld: € 20 korting
 • 226 tot 275 punten verzameld: € 25 korting
 • Meer dan 275 punten verzameld: € 30 korting

18.5 Intrekking/verlies/diefstal

Intrekking van de kaart

Elke schending van deze Algemene Voorwaarden, elk abusief of bedrieglijk gebruik van de voordelen die geboden worden door het programma, elk gedrag dat nadeel berokkent aan de belangen van het bedrijf Maison 123, elke vervalsing van informatie doorgegeven door een lid of door een derde die optreedt voor rekening van een lid, leidt van rechtswege tot de schrapping van dat lid, de annulatie van zijn punten of zijn voordelen die hij zou hebben gekregen, zonder enige compensatie.

Verlies of diefstal van de getrouwheidskaart

Bij verlies of diefstal van de getrouwheidskaart moet het lid zo snel mogelijk contact opnemen met de Klantendienst van Maison 123 Vlaanderen op 02 219 69 28 en de klantendienst van Maison 123 Frankrijk op +33 809 109 123 (€ 0,52 / min), of een e-mail versturen naar het volgende adres: relationclient.be@maison123.com.

Er zal zo snel mogelijk een nieuwe kaart worden opgestuurd naar het adres van het lid. Bij verlies of diefstal van de kaart is het bedrijf Maison 123 niet aansprakelijk.

18.6 Duur en wijziging van het programma

Het bedrijf Maison 123 behoudt de mogelijkheid om het getrouwheidsprogramma te wijzigen, op te schorten of te beëindigen op voorwaarde dat de leden van het programma een maand op voorhand daarvan werden verwittigd. Bij definitieve stopzetting of een andere belangrijke verandering in het programma worden de leden per brief of e-mail geïnformeerd, met vermelding van de gevolgen van de stopzetting of verandering. Geen enkel lid kan bezwaar aantekenen tegen het bedrijf Maison 123 om eender welke reden. Een wijziging of opschorting geeft geen aanleiding tot vergoeding voor het lid.

18.7 Aansprakelijkheid

Het bedrijf Maison 123 wordt vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van de eventuele afwijkingen en storingen van de getrouwheidskaart, ongeacht de oorzaak. Het bedrijf Maison 123 zal echter zijn beste inspanningen leveren om voor elk lid het voordeel van de gespaarde punten te behouden bij storingen.

Bij betwisting van het gespaarde bedrag zullen alleen de inlichtingen, die in de database van het bedrijf Maison 123 geregistreerd zijn, gelden als bewijs.

De aard en omvang van de prestaties en de voordelen waarop de Maison 123-getrouwheidskaart recht geeft, evenals de modaliteiten voor gebruik en geldigheid mogen gewijzigd worden door het bedrijf Maison 123, zonder vooropzeg, zonder dat een klacht noch vergoeding kan worden geëist door de houder van de kaart.

18.8 Informatica en vrijheden

De informatie die over de klant verzameld wordt bij het activeren van de getrouwheidskaart is bestemd voor het bedrijf Maison 123 dat echter het recht behoudt om deze aan derden door te geven na voorafgaand akkoord van het lid. Deze informatie is noodzakelijk voor het beheer van de commerciële relatie tussen de leden van het getrouwheidsprogramma en het bedrijf Maison 123. De klant kan zich niet aansluiten bij het getrouwheidsprogramma indien hij weigert de gevraagde inlichtingen te geven. Conform de federale wetgeving heeft elk lid steeds het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben, het recht op wijziging of aanvulling indien die gegevens onvolledig of foutief zijn, het recht om zich te verzetten tegen bekendmaking aan derden, het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor het versturen van commerciële aanbiedingen en, meer algemeen, het recht om zich te verzetten tegen elke vorm van verwerking van die gegevens. Om een van die rechten uit te oefenen, kan er een brief gestuurd worden naar de klantendienst van Maison 123: 57-59 rue Henri Barbusse 92110 Clichy of kan men contact opnemen via de getrouwheidsruimte op de website www.maison123.com.

18.9 Contactgegevens Vlaanderen

Voor elke vraag betreffende het getrouwheidsprogramma van Maison 123 kunnen de leden de klantendienst via onderstaande kanalen contacteren:

 • De getrouwheidsruimte op www.maison123.com
 • De rubriek 'Contacteer ons' op www.maison123.com
 • Het telefoonnummer: +32 2 219 69 28 (lokaal tarief) van 09.00 tot 16.00 u. van maandag tot vrijdag
 • E-mail: relationclient.be@maison123.com
 • Postadres: Klantendienst Maison 123 Bischoffsheimlaan 1000 Brussel

18.10 Contactgegevens Frankrijk

Voor elke vraag betreffende het getrouwheidsprogramma van Maison 123 kunnen de leden de klantendienst via onderstaande kanalen contacteren:

 • De getrouwheidsruimte op www.maison123.com
 • De rubriek 'Contacteer ons' op www.maison123.com
 • Het telefoonnummer: +33 (0) 809 109 123 (€ 0,52/min) van maandag tot zaterdag van 09.00 tot 18.00 u.
 • E-mail: relationclient.be@maison123.com
 • Postadres: Service client Maison 123, 57-59 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy. Frankrijk

18.9 Toepasselijke wetgeving

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de toepasselijke wetgeving het Franse recht is. Indien de wetgeving van het land van verblijf van de klant gunstiger is voor laatstgenoemde zal die wetgeving mogelijk van toepassing zijn.